Sofokles Antygona


"Zmarłych czcić - czcigodny czyn, ale godny kaźni błąd -

łamać prawo, walić rząd Tyś zginęła z własnych win"

CHÓR

TEBY

KRÓL KREON opiekuje się dziećmi EDYPA, który uciekając przed losem spełnia wszystkie przepowiednie (zabija ojca LAIOSA, poślubia matkę Jokastę i ma z nią potomstwo)

DZIECI EDYPA

Córki: ANTYGONA i ISMENA; Synowie: ETEOKL i POLINIK

KLĄTWA nad domem LABDAKIDÓW trwa.

Podczas najazdu ARGIWÓW pod wodzą króla ADRASTOSA jedną z siedmiu bram TEB szturmuje POLINIK broni jej rodzony brat ETEOKL

Zwycięstwo obrońców i liczne bogate dary złożone w świątyni ZEUSA napełnia smutkiem śmierć obydwu braci, którzy zginęli ze swojej ręki.

KREON Wydaje rozkaz by pochować tylko ETEOKLA a ciało POLINIKA zostawić bez pochówku na pastwę ptactwa i zwierzyny.

ANTYGONA Nie zamierza przestrzegać tego prawa mając na względzie PRAWO bogów. Chce pochować brata za cenę własnego życia. ISMENA poddaje się prawu KREONA.

RADA STARCÓW popiera rządy KREONA, ale wzywa go do rozwagi.

STRAŻNIK pilnujący ciała zabitego donosi o tym, że ktoś dokonał symbolicznego pochówku sypiać garść ziemi. KREON podejrzewa zdradę i przekupstwo grozi strażnikowi i wypędza go. Ten odkopuje zabitego i znajduje rozpaczającą ANTYGONĘ, którą tym razem aresztuje na gorącym uczynku.- STRAŻNIK jest jednocześnie świadkiem oskarżenia

KREON wzywa ISMENĘ - ta chce wziąć na siebie część winy, ale ANTYGONA jej nie pozwala

HAIMON syn Kreona wstawia się za ANTYGONĄ, którą kocha. Powołuje się jednak na to, co mówią ludzie, a lud miasta chce ocalenia dziewczyny

Kreon nie chce słuchać ANTYGONA jest gotowa na śmierć (zostanie pogrzebana żywcem).

Przodownik chóru przypomina, że TYREZJASZ nie wieszczy fałszywie, czego świadomość ma również KREON.

Pogrzebu dokonano, ale ANTYGONA się powiesiła a HAIMON w rozpaczy zaatakował ojca i popełnił samobójstwo. Żona EURYDYKA na wieść o śmierci syna uciekła do pałacu i przebiła sobie pierś żelazem wcześniej rzucając przekleństwo na KREONA

by Adam Mac Swan