Sofokles Król Edyp


"BO NIE MA CZŁEKA MIĘDZY ŚMIERTELNYMI,

KTÓREGO ZŁE BY STRASZNIEJ ZMAIAŻDŻYĆ MIAŁO

425

EDYP - syn LAIOSA i JOKASTY z TEB

Rodzice chcą zamordować syna po przepowiedni wyroczni APOLLINA "SYN ZABIJE OJCA POŚLUBI MATKĘ I SPŁODZI Z NIĄ DZIECI"

PASTERZ Zamiast zabić oddaje dziecko, jako znalezione innemu pasterzowi, który jest sługą króla KORYNTU i nie wyjawia tajemnicy JOKAŚCIE

KORYNT

DELFY

Wyrocznia delficka APOLLINA przekazuje mu ponownie te samą przepowiednię:"SYN ZABIJE OJCA POŚLUBI MATKĘ I SPŁODZI Z NIĄ DZIECI"tym razem jednak EDYP jest przekonany, że jest dzieckiem POLIBOSA i MEROPE pary królewskiej KORYNTU.

EDYP:

- chce uniknąć PRZEZNACZENIA i odmienić LOS - UCIEKA z MIASTA i tu trafia w kraju FOCYDA na rozstaje trzech dróg z DELF i DAULIDY.

- tu błahe zdarzenie doprowadza do NIESZCZĘŚCIA

ZABÓJSTWO

EDYP zepchnięty z drogi uderza woźnicę a zaatakowany przez STARCA na wozie uderza GO i ZABIJA. Wraz z nim ginie trzech z czterech sług.

CZWARTY SŁUGA

To ten, który nie wypełnił przed laty polecenia JOKASTY.

- nie przyznaje się do tego ponownie i wymyśla historię o ZGRAI ZBÓJCÓW.

- po powrocie do TEB wyprasza JOKASTĘ by odesłała go na pastwiska i żyje poza miastem

EDYP w TEBACH

Nieświadomy swego pochodzenia trafia do TEB nękanych prze SFINKSA, którego pokonuje.- poślubia wdowę po LAIOSIE JOKASTĘ i ma z nią kilkoro dzieci chłopców i dwie dziewczynki ANTYGONĘ i ISMENĘ. Żyje w kazirodczym związku.W ten sposób nieświadomie wypełnia drugą i trzecią część PRZEPOWIEDNI.

TEBY

Po wielu latach na miasto spadają tak wielkie nieszczęścia we wszystkich dziedzinach życia, że wszyscy mieszkańcy przybywają na progi świątyń i tam odprawiają modły przebłagalne, palą kadzidła i przynoszą pokutne gałązki oliwne.

EDYP oczekuje na powrót KREONA brata JOKASTY z wyrocznią z DELF

EDYP wydaje wyrok, że TEN, kto odpowiada za nieszczęścia musi być WYGNANY.

KREON syn MENOIKA przynosi ze świątyni Apollina w Delfach WYROCZNIĘ: "NIESZCZĘŚCIOM MIASTA WINNY JEST ZABÓJCA KRÓLA" jego krew nie została pomszczona.

EDYP zaczyna podejrzewać spisek TYREZJASZA i KREONA a ten się oburza

KREON

- cieszy się szacunkiem mieszkańców podobnie jak król

- nie ma jednak obowiązków królewskich i z tego powodu nie zazdrości korony.

JOKASTA się przeraziła i próbowała powstrzymać EDYPA, lecz ten wezwanego sługę TEB pod groźbą doprowadził do przyznania się, że ukrył i przekazał dziecko, a po zabójstwie LAIOSA skłamał o zbójcach i napadzie.

SŁUGA DOMU EDYPA przynosi wieści JOKASTA popełnia samobójstwo

EDYP okalecza oczy i chce zgodnie z własnym wyrokiem, aby wygnano go w góry, gdzie uratował się, jako dziecko i ściągnął na siebie dalsze nieszczęścia.

KREON

- jako następca przejmuje władzę

- chce ukryć EDYPA, ten jednak błaga by pozwolił mu odejść i prosi tylko, aby zaopiekował się jego córkami Antygona i Ismeną (zwłaszcza w czas zamążpójścia), bo synowie sobie poradzą sami.

EDYP odchodzi.

by Adam Mac Swan