Isaac Bashevis Singer Rzeźnik


1

Jojne Meir chasyd z Turzyska, podobnie jak ojciec i dziad powinien zostać rabinem w Kołomyi. Nie został po interwencji dworu w Kazimierzu i skardze do urzędników. Jemu przydzielono funkcję rzeźnika, by nie pozostał bez środków.

Meir był blady i nie znosił widoku krwi, miał miękkie serce. Przekonywała go starszyzna, członkowie synagogi i teść Gec Frampoler z córką Rejce Dosze. Nowy rabin reb Szolem Lewi Halberstam współczuł młodzieńcowi. To łaska uwalniać dusze świętych wcielone w ciała zwierząt pisał rabi Jakow Lejbełe. Jojne Meir poddał się, przestudiował literaturę i stał się jeszcze bardziej bogobojny.

Żona lamentowała, że jest nazbyt pobożny – nie z tego świata nie zna nawet imion córek. Jojne Meir chciał uciec od świata nie mówił nie jadł bardzo cierpiał (to było mu pisane). Mimo tego stosował się do nakazów Prawa, nie znajdował pocieszenia w zabijaniu, tracił rozum od pytań, mimo, że mięsa mu nie brakowało. Rejce Dosze mieszał wielkie gry zupy. Meir uciekł w Kabałę, którą zaczął czytać, mimo, że nie miał jeszcze 40 lat. Znał już ‘Traktat Chasyda’, ‘Sad’, ‘Księgę stworzenia’ i ‘Drzewo życia’. Pewnej nocy podczas pełni księżyca miał wizję Nieba. Nie mógł już chodzić do łaźni z innymi mężczyznami, bo wszędzie widział krew i ludzi, jako mięso. Żona rodziła mu tylko córki, on pragnął syna. Dziewczęta robiły się coraz grubsze. Matka sprzeciwiała się, gdy je upominał. Miał troszczyć się tylko, by nie zbywało im na ubrania. Obserwował zajęcia kobiet i dziwił się, na co to wszystko?

2

Elul – miesiąc żałoby Jojne lubił chłodne wiatry od lasów i ściernisk. Jesienne ćwierkanie ptaków na Dni Pokutne. Dla rzeźnika to czas pracy. Przed Dniem Pojednania zarzyna się drób, potem ubija miliony zwierząt. Miał straszny sen zwierzęta przyjmowały ludzka postać i błagały o litość. Zburzenie Świątyni – zbrodnia dokonywała się tutaj! On jest Nabuchodonozorem. Wyszedł z domu na podwórko było chłodno i świeżo. Słuchał żab i myślał o innych zwierzętach. Poczuł miłość nawet do myszy. Mesjasz nie przyjdzie dopóki będą cierpiały zwierzęta. Tracił zmysły.

Na tydzień przed Nowym Rokiem cały tydzień ubija się zwierzęta. Po dniu pracy nie mógł jeść i czuł się jakby umierał. Miał sen o nadymanych płucach krowy i dybuku. Obudził się zlany potem i wyszedł na zimno. Co z tego, że rabin tak naucza? Wyparł się Izraela i Boga, bo jest okrutny i jest Bogiem zemsty. To zdeprawowany świat – PŁACZ.

Swoje narzędzia (w tym nóż) wyrzucił do dołu wychodka. BLUŹNIŁ. Poszedł daleko, zaniedbał modlitwę. Moc i swoboda człowieka, który porzucił wiarę. Minął sąsiadów i szedł dalej na rżysko, biegł i wymiotował. Pomocnicy nie mogli go złapać. Pasterze koni szydzili z niego, wszędzie widział kawałki zwierząt. Złorzeczył Bogu OKRÓTNIK Pożeracz zwierząt! Morderca!!!

***

Zainwełe młynarz znalazł ciało w rzece, sprowadzono innego rzeźnika do miasteczka.

by Adam Mac Swan